Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Utredning ved mistanke om Cytomegalovirus (CMV) sykdom
  • Undersøkelse av CMV immunstatus

 

Se Cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 250 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Ullevål:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

 

Rikshospitalet:

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Abbott, Architect.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1 virkedag.

Tolkning 

Ved primærinfeksjon kan Cytomegalovirus IgM antistoffer påvises samtidig med at symptomene opptrer. Omtrent én uke etter er spesifikke CMV IgG antistoffer påvisbare. CMV IgG antistoffer vedvarer normalt resten av livet.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.