Meonakurve

10.12.2020Versjon 0.1

Kurve til bruk for ordinering av postoperativ smertelindring 

Ved å opprette simultankurve kan man benytte KSK OT sine egne Hurtigordinasjoner. Dette kan gjøres for pasienter som har vært operert og som trenger postoperativ smertelindring ved ankomst sengepost.

Oppretting av Meonakurve (simultanvisning)