Neglprøver

22.07.2017Versjon 1.1Forfatter: Linn Merete Brendefur Corwin

Indikasjon for prøvetaking 

Utføres ved neglforandringer som gir klinisk mistanke om soppinfeksjon. Påvisning av dermatofytter og evt. gjærsopp/muggsopp.

Prøvetakingsutstyr 

Eppendorfrør til hud-, hår- og neglprøver
Eppendorfrør til hud-, hår- og neglprøver

 

Steril beholder
Steril beholder

Prøvetaking 

Fra angrepne negler skrapes eller klippes små biter. Det er ønskelig at materiale samles i et eppendorfrør. Om dette ikke er tilgjengelig, kan steril beholder brukes.

Forsendelse 

Prøven sendes tørt i et eppendorfrør, evt. steril beholder.