Analyser

Corynebacterium diphtheriae dyrkning

12.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om respiratorisk eller kutan difteri forårsaket av Corynebakterium diphteriae, C. ulcerans og C. pseudotuberculosis
 • Smitteoppsporing, screening av asymptomatiske bærere
 • Oppfølging etter påvist difteri (24 timer, 48 timer og 2 uker etter første positive dyrkningsprøve)

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Se Halsprøve.

 • Ved screening: ta prøver av både hals/tonsiller/bakre svelgvegg og nasopharynx
 • Forsøk å få med en bit av membranen dersom det er til stede. Materiale fra under membranen bør da også tas med. Bruk vattpinne som beskrevet ovenfor eller ta biopsi av membranen
 • NB! Kort transporttid er en forutsetning for at biopsier kan transporteres på steril beholder uten tilsetning. Dersom i tvil, bør også biopsier fraktes i transportmedium
 • Sårsekret: Vattpinner i Staurt medium (amies kull transportmedium)

Oppbevaring og forsendelse 

Nesten alltid en hasteprøve som skal sås umiddelbart.

I de sjeldne tilfellene prøven ikke er en hasteprøve, så skal den oppbevares i kjøleskap.

Undersøkelsesprinsipp 

Agenspåvisning med dyrkning fra hals eller fra sår.

Svar 

Vekst/ingen vekst

Svartid 

Dyrkningssvar: 2-5 dager.

Tolkning 

 • Ikke alle stammer av C. diphteriae produserer toksin
 • C. ulcerans og C. pseudotuberculosis kan også være toksinproduserende

Merknader 

Viktig:

 • Ved sterk klinisk mistanke om difteri, ta kontakt med vakthavende mikrobiolog.
 • Mistenkt eller bekreftet difteri er en nominativt meldepliktig i gruppe A. Den skal umiddelbart meldes muntlig til MSIS og kommunelegen der pasienten bor
 • Pasienter med mistenkt eller påvist difteri skal innlegges i sykehus og isoleres
 • Positive prøver sendes til FHI for endelig identifikasjon og undersøkelse mtp toksin-produksjon