Analyser

Mycoplasma pneumoniae DNA

15.12.2020Versjon 1.3Forfatter: Elisabeth Toverud Landaas og Ingvild Klundby

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet <4 uker).

Prøvemateriale 

Nasopharynxprøve eller Halsprøve i virus transportmedium.

Materiale fra nedre luftveier i steril prøvebeholder.

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Utførende laboratorium 

Mycoplasma pneumoniae (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Tolkning 

Mycoplasma pneumoniae DNA kan påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.