Analyser

Legionellaantigen (urin)

28.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella.

Det bør samtidig sikres adekvate luftveisprøver, se Legionella DNA

Prøvemateriale 

Dyrkning av urin Urin uten tilsetning, Borsyreurin.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkromatografisk hurtigtest som påviser antigen fra Legionella pneumophila serogruppe 1.

Utførende laboratorium 

Ålesund

Molde

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Tolkning 

Positiv test indikerer infeksjon med Legionella pneumophila serogruppe 1.

Et negativt svar utelukker ikke legionellainfeksjon.

Merknader 

  • Merk at testen kun påviser antigen fra Legionella pneumophila serogruppe 1. De viktigste serogruppene av Legionella pneumophila som gir sykdom er serogruppe 1 (ca 80%), dernest serogruppe 4 og 6.
  • Utskillelse av antigen kan persistere i opptil ett år etter infeksjon med Legionella pneumophila serogruppe 1.
  • Det angis at testen har en sensitivitet på 95% og spesifisitet på 95%.
  • Legionellainfeksjon vil ikke kunne utelukkes på basis av en negativ urinantigentest alene. Det bør sendes nedre luftveismateriale til Legionella DNA og Legionella dyrkning.