REBOA

28.09.2023Versjon 0.6

Definisjon 

Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta eller lignende okklusjonsballong i aorta

Indikasjon 

Hemodynamisk ustabil traumepasient med klinisk mistenkt bekkenblødning (Aorta zone 3)

 

 

Innkalling av bakvakter 

  • Traumebakvakt 91877419 skal alltid konfereres før innkalling av intervensjonsradiologisk vakt for å vurdere indikasjon sammen med teamleder.

 

  • Intervensjonsradiolog har hjemmevakt etter kl. 17 og man må regne med utrykningstid

 

Dag: 08 - 17 Telefon 977365 / 972332

Natt: 17 - 08 Vaktmobil 93230493

Prosedyre 

  • Reboa kan settes «blindt» (uten gjennomlysing) i akuttmottak eller på operasjonsstue i lumbalaorta nedenfor nyrearterier og over bifurkaturen på vital indikasjon.
  • Intervensjonsradiolog tar selv med nødvendig REBOA-utstyr til traumestuen eller operasjonsstuen.
  • Angiografi med coiling utføres deretter når pasienten er hemodynamisk stabilisert
  • REBOA kan også gjøres under traumelaparatomi. Det er viktig at man tidlig tenker på muligheten for REBOA og at man tidlig kontakter intervensjonsradiolog.