Analyser

Adenovirus DNA (fæces)

08.04.2024Versjon 2.4

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos barn og immunsvekkede pasienter.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

 

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-2 virkedager.

 

Lokale variasjoner vil forekomme.