Analyser

Adenovirus DNA (fæces)

07.06.2021Versjon 2.3

Indikasjon for prøvetaking 

Gastroenteritt hos barn og immunsvekkede pasienter.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.

Det er ingen krav til transporttid.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)

Svartid 

1-2 virkedager.

Lokale variasjoner vil forekomme.