Analyser

Coccidioides immitis/posadasii antistoff

22.09.2021Versjon 1.7

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Coccidioides immitis eller Coccidioides posadasi.

Prøvemateriale 

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven kan oppbevares inntil 72 timer ved 2-8 °C.
Ved behov for oppbevaring > 72 timer må serum fryses ved - 20ºC.

Undersøkelsesprinsipp 

Dobbel immundiffusjon der spesifikt antistoff påvises ved binding til Coccidioides antigen.

Svar 

Negativ / Positiv.

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Ved positivt funn: Påvisning av antistoff mot Coccidioides antigen indikerer aktiv eller nylig gjennomgått infeksjon med C. immitis. Hos noen personer kan man påvise antistoff i relativt lang tid (opptil 1 år) etter klinisk helbredelse.

Merknader 

Først etter 3-6 uker vil pasienten danne antistoffer. Immunsupprimerte pasienter kan mangle evne til å danne påvisbart antistoff.