Telefonliste traumevisitt

15.01.2024Versjon 0.14

Telefonliste traumevisitt 

Intensiv forvakt

97-2548

Døgn

 

Anestesilege Tio

97-0360/ 93-2322

 

 

Ortoped – Målfrid Kristoffersen (1.pri)

93-5645

OT Forvakt 97-2546 / Bakvakt 97-1360 (93-3750)

 

Nevrokirurgisk forvakt

97-2540

 

 

Thorax forvakt

97-0521

Bakvakt 97-0522/Mobil: 93230465

 

Gastro bakvakt

97-2510

Når barn < 18 år: 47688612

 

Karkirurgisk bakvakt

97-7382

Kun tlf

 

Plastikkirurgisk bakvakt

97-5288

Forvakt 97-5285

 

Brannskade bakvakt

97-0066

ØNH forvakt

97-0410

Døgn

 

Øye forvakt

97-4114

Man-fre 7.30-21/lør-søn 9-19

 

Gynekologisk/obstetrisk bakvakt

97-4230

 

 

Pediatrisk bakvakt

97-5204

Døgn

 

Infeksjonsbakvakt

93-3721/ 97-4661

 

 

Uro bakvakt

93-3500

 

 

Psyk. konsult

97-4595

Etter kl 08.30

Fysioterapeut intensiv/recovery

93-2929

Ønsker alltid varsel ved traumevisitt evt. 93-2922

 

Intensiv sykepleier A-vakt

97-2450

Ønsker alltid varsel ved traumevisitt

 

Postoperativ sykepleier A-vakt

97-3086/ 97-2440

Ønsker alltid varsel ved traumevisitt

 

Tio, sentral

97-0391

 

 

Brannskaden

97-3560

 

 

NOVA

97-3733

HINT amb. stue

97-2140

 

 

HINT Kat lab

97-2191

 

 

OT Ass. Avd. spl

97-3363/ 97-7189

Ønsker varsel ved traumevisitt på OT

 

Sosionomtjenesten

97-3808

Leder, Synnøve Myklebust

AFR - Avdeling for rusmedisin

94 17 16 94

Traume forvakt

97-5840

 

 

Traumekoordinator 97-3338 55 97 33 38

 

Sengeposter:

 

 

Kir 1 Nord

97-3400

4. etg

Kir 1 Vest

97-3403

4. etg

Kir 2

97-3430

4. etg

Kir 3

97-3503

4. etg

Kir 4 – Kar/Plastikk

97-3550

5. etg

Hjerte 4

97-3630

6. etg

OT 1 Øst

97-3760

7. etg

OT 2 Sør

97-3750

7. etg

OT 2 Vest

97-3757

7. etg

OT - infeksjon

97-5520

4. etg sør

Nevrokir

97-3730

7. etg

Barnekirurgen

97-1495 / 97-1496

Marie Joys hus 4. etg.

ØNH

97-3502

5. etg