Spinalvæske

28.06.2022Versjon 0.6

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om CNS-infeksjon, inkludert meningitt og encefalitt.

 

Ved mistanke om akutt behandlingstrengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

Se også Meningitt og encefalitt, Hasteprøver og Akuttpanel spinalvæske

Prøvetakingsutstyr 

Blodkulturflaske   Sterilt prøverør uten tilsetning

 

 

     

Prøvetaking og behandling 

Sendes fortrinnsvist i separate spinalvæskerør (se over):

Rutine:

  • 0,5 ml (13 dråper) settes ned på blodkulturflaske PF pluss - settes i inkubator på med.biokjemi ( Se EQS prosedyre) (Ved shuntinfeksjoner/abcess skal det også settes ned 1 ml på anaerob flaske FN pluss).
  • 25 dråper: PCR virus/bakterier, gram, dyrkning

 

Spesielle indikasjoner:

  • 40 dråper (eller mer): ved mistanke om M tuberculosis og listeria (til dyrkning/PCR)
  • 50 dråper: ved immunsvikt (JCV-, CMV-, EBV-, HHV-6- og Toxoplasma-PCR, HIV og kryptokokkantigen).

 

 

Ved mistanke om akutt behandlingstrengende meningitt eller encefalitt bør vakthavende mikrobiolog kontaktes telefonisk for rask prøvebehandling og vurdering for evt. hurtigdiagnostikk.

Se også Hasteprøver og Akuttpanel spinalvæske

 

Prøvebehandling 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet.

Spinalvæsker - mottak og behandling