Underarm - Distal radiusfraktur barn

06.06.2024Versjon 0.1

Innledning 

Dette er den vanligste bruddskaden i underarmen hos barn. Skadetype er avhengig av alder. Det skilles mellom inkomplette (Buckle, Greenstick), komplette (metafysære) og epifysiolyse-frakturer.

 

Remodelleringsevnen i distale radius er meget høy, og i prinsippet kan nesten alle frakturer behandles konservativt.

Klinikk 

Barnet har falt og tatt seg for med armen. Det er smerter og hevelse, ofte også synlig feilstilling.

Diagnostikk 

Røntgen håndledd i front og sideplan.

Klassifikasjon 

 • Buckle: Yngre barn, metafysært bein. Rask tilheling og rask remodellering.
 • Epifysiolyse: Involvering av vekstsonen, klassifiseres etter Salter&Harris klassifikasjon I-V. SH II er vanligst.
 • Komplett fraktur

Behandling  

Konservativ

Det legges en underarmsgips som går fra fleksorfuren proksimalt til MCP-nivå dorsalt, med fri bevegelse for tommelens grunnledd.

 

 • Bucklefraktur:
  • Alltid konservativ. Gips som smertelindring i tre uker – kan eventuelt droppe gips ved lite smerter.
 • Greenstick-fraktur:
  • Ustabile frakturer og kan re-dislosere, 10% glir. Må kontrolleres.
 • Gjennomgående fraktur
  • Reponeres hvis feilstilling i sideplan >10-20°, hvis ikke kun gips i 3-4 uker avhengig av alder.
  • Ved behov for lukket reponering i narkose bør man samtidig vurdere stabiliteten, vinketest.
  • Ved ustabilt brudd eller tvil om dette anbefales pinnefiksasjon.
 • Epifysiolysefraktur (SHII)
  • Feilstilte frakturer reponeres dersom skaden er < 3 dager gammel.
  • Eldre (oversette) skader som er mer enn 3 dager skal som regel ikke forsøkes reponert grunnet fare for vekstforstyrrelse.
  • Hvis pasienten nærmer seg utvokst kan man vurdere reponering også etter 3 dager.

 

Følgende aksepteres for gipsbehandling:

 

Alder

Side

Front
< 7 år 25° 10°
8-12 år 20°
> 13 år 10°

 

Operativ

Førstevalget er lukket reponering + pinning. Åpen reponering + plate/skruer hvis man ikke kommer i mål. Standard volar tilgang.

Kontroll 

Buckle

3 uker

Klinisk kontroll og avgipsing etter 3 uker

 

Greenstick

3-5 uker

Kontroll med rtg. 1 uke + avgipsing

 

Epifysiolyse (SHII)

4-5 uker

Kontroll med rtg 1 uke + 5 uker + 6 mnd (vekstforstyrrelse)

 

Komplett DRFx

4-5 uker

Klinisk kontroll med rtg. 1 + 5 uker.