Kompartmentsyndrom hos barn

20.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Vera Halvorsen

Generelt 

Kompartmentsyndrom hos barn kan være enda vanskeligere å diagnostisere enn hos voksne pga. utilstrekkelig gjensidig kommunikasjon. Vær obs på muligheten for kompartmentsyndrom særlig ved frakturer i legg (alle nivåer) og underarm ved høyenergiskader. Det kan være at hviletrykket i muskelkompartmentene er høyere hos barn enn hos voksne. Muskelnekrose kan skje så tidlig som 4 timer etter iskjemi og skade kan bli permanent etter 8 timer. Det synes som om barn og unge kan ha lengre tid fra skadetidspunkt til losjen oppnår maksimalt losjetrykk. Tenåringer, gutter, ved stor muskelmasse er spesielt utsatt. Risikoen kan være så stor som 48 % ved crusfr hos motorsyklister! Ved antebrachiumfrakturer kan risikoen være 1-11%.

Klinikk 

Som hos voksne, men vær obs på at barn og unge i stedet for å kommunisere smerteøkning på vanlig måte, kan være agiterte. (Uvanlig) høyt forbruk av analgetika er viktigste prediktor. Ved høyenergiskader skal trykkmåler alltid legges inn ved crusfrakturer og ved åpne antebrachiumfr. hos barn over 10-12 år. Ellers etter vurdering av skademekanisme og frakturmønster. Mer liberal bruk av trykkmåler ved bevissløse pasienter og hos tenåringer.

Diagnostikk 

Sterke smerter og agitasjon

Behandling  

Indikasjonen for fasciotomi er sterk klinisk mistanke, og/eller trykk over 40 mmHg av 30 min varighet (våken, samaebidende pasient). Indikasjonen hos komatøse/ikke kooperable, og pasienter med epidural/perifer blokkade er 30 mmHg.

Etterbehandling 

Som hos voksne: karstrikker, sårskift etter ca. 2 dager. Høyleie av ekstremiteten.

Komplikasjoner 

Sårinfeksjon (f.eks. pseudomonas) Permanent nerveskade er sjelden. Muskelsvakhet. Nedsatt leddbevegelighet vanligst av de uvanlige komplikasjonene.

Prognose  

Barn og unge får sjeldnere enn voksne sekveler etter kompartmentsyndrom. 85 % med manifest kompartmentsyndrom får ikke sekveler.

Referanser 

  1. Hak DJ: Acute compartement syndrome in children i boken: Mauffrey C, Hak DJ, Martin III MP: Compartement syndrome. Springer 2019 (tilgjengelig i fulltekst på internett).
  2. Lin JS, Samora JB: Pediatric acute compartement syndrome: A systematic review and meta-analysis. J Pediatr Orthop B 2020.