Arbeidsoppgaver 974258/driftsansvarlig anestesilege Operasjon Glasblokkene U2

06.02.2024Versjon 2.1Forfatter: Hustad, Gjertrud

Fungere som bakvakt for de andre anestesilegene ved KK/Operasjon Glasblokkene U2 

 • Motta rapport fra avtroppende forvakt (974218) på anestesilegekontoret dersom rapport ikke kunne gis på felles morgenmøte
 • Fungerer som anestesibakvakt ved KK/Operasjon Glasblokkene U2 kl 8-16 hverdager.
 • Rapportere til påtroppende forvakt på anestesilegekontoret kl 15.

Drift av det elektive operasjonsprogrammet på KK/Operasjon Glasblokkene U2 

 • Være tilgjengelig på telefon/Imatis (974258). Husk å logge på Imatis som bruker og i rollen "HBE KSK Bakvakt KK". Telefonen skal ligge på seksjonsoverlegens kontor når ikke i bruk. Du skal også gå med alarmmottaker fra Ascom som har lading vis à vis rommet for medisinsk utstyr.
 • Fordele arbeidsoppgaver mellom anestesilegene
 • Samarbeide med ansvarlig anestesisykepleier (Imatisrolle: HBE KSK GB Anest spl ANS 1, tlf 974288) og driftskoordinator 974299 (Imatisrolle:HBE KSK GB Driftskoordinator) om drift av operasjonsstuene.
 • Møte med seksjonsleder på seksjonsleders kontor mandag kl 09-10
 • Driftsmøte torsdag kl 11.30. Dette foregår på møterommet "Poppel" i 5. etasje, blokk 1, GB.

Spesialisttilsyn / henvendelser fra brukerklinikkene 

 • Besvare sekundærhenvisninger og tilsynsforespørsler i DIPS minst en gang daglig

Preoperative anestesivurderinger og anestesitilsyn 

 • Dagkirurgiske pasienter må klareres fortløpende i Orbit. Jo tidligere jo bedre, så lenge operasjonsrekvisisjonen er godkjent av kirurg, og senest dagen før operasjon. Anestesilege 4258 gjør dette selv eller delegerer til andre leger på seksjonen. De dagkirurgiske pasientene har journalopplysninger i DIPS eller fra innsendt egenmelding i Checkware, som også ligger i DIPS. Preoperative retningslinjer ved anestesi til dagkirurgiske inngrep, KK
 • Andre elektive pasienter får anestesi previsitt senest dagen før planlagt inngrep.

Preoperative retningslinjer ved anestesi til elektive inngrep, KK

Preoperative retningslinjer ved anestesi til elektive øyeinngrep

Belegg og flyt på postoperativ avdeling 

 • "Legevisitt" etter anestesioppstart om morgenen
 • Oppfølging av langliggere ( >24 timer) og overvåkningspasienter, eller fordele disse oppgavene
 • Tilsyn på sengepost av pasienter som har gjennomgått stor kirurgi og som ble utskrevet fra postoperativ avdeling dagen i forvegen. Obs optimalisering av smertebehandling.
 • "Legevisitt" sammen med vakthavende (974218) kl 15.10

Planlegging av neste dags operasjonsprogram 

 • Gjennomgang av morgendagens pasienter og fordeling av arbeidsoppgaver sammen med de andre anestesilegene kl 14.45.
 • Tilbakemelding om anestesirelaterte strykinger eller utsettelser til driftskoordinator (974299 eller Imatisrolle HBE KSK GB Driftskoordinator) før kl. 15.00.