Analyser

Rubellavirus IgG

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Kartlegging av immunitets-/vaksinasjonsstatus.
  • Mistanke om aktuell sykdom.

 

Ved mistanke om aktuell sykdom må også Rubellavirus IgM rekvireres.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 150 µL.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Architect Abbott.

Svar 

Negativ / Positiv

 

Svartid 

1-2 virkedager.