Treponema pallidum (Syfilis)

07.04.2022Versjon 0.1

Indikasjon for prøvetaking 

Serologi:

  • Undersøkelse av Veneriske og gynekologiske infeksjoner
  • Mistanke om aktuell eller latent syfilisinfeksjon (inkludert nevrosyfilis)
  • Kontroll av behandlingseffekt
  • Oppfølging av pasienter i risikogrupper
  • Mistanke om kongenitt syfilis (serumprøve av mor og barn tatt samme dag
  • Blodgiverscreening

Prøvemateriale 

Serologi:

Direktepåvisning:

Analyser 

Serologi

 

Ved reaktivitet i screeningtesten settes det opp følgende supplerende tester: 

 

Ved mistanke om nevrosyfilis (utføres kun ved serologisk påvist syfilis):

  • Treponema pallidum hemagglutinasjonstest (TPHA) i spinalvæske (skal tas samtidig med serologi)

 

PCR (sårmateriale)

 

Mørkefeltsmikroskopi

  • Kan utføres på Olafiaklinikken, men må avtales før prøvetaking (telefon 23 07 58 40)
  • Direktepåvisning med PCR har i stor grad erstattet mørkefeltsmikroskopi

Tolkning 

Tolkning av syfilis-serologi gjøres av lege og baserer seg på eventuelle tidligere prøvesvar og oppgitt klinisk informasjon. Angi derfor relevant informasjon som tidligere smittestatus, tidligere syfilisbehandling og siste mulige smittekontakt for å unngå unødige telefoner og forsinkelser.

Merknader 

Syfilis er en anonymt meldepliktig sykdom (Gruppe B).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS