Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-1/2 RNA (kvalitativ)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Kun til undersøkelse av celler og vev fra donor for å redusere mulighet for smitteoverføring til mottager, jmf.  lovdata Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev .

 

Send også samtidig tatt prøve til serologi.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

Minimum 1 mL.

Rekvirering 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HV-1 og HIV-2 RNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: cobas 6800 (Roche).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

7-14 virkedager.

Tolkning 

Prøvesvar for PCR og serologi vurderes samlet.