Analyser

Burkholderia cepacia dyrkning

10.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om infeksjon/kolonisering i luftveier hos cystisk fibrose-pasienter.
  • Kan også være aktuelt ved CF liknende tilstander.

Prøvemateriale 

Materiale fra luftveier inkludert bihulesekret.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning på spesialmedium

Svar 

Vekst/Ikke vekst.

 

Rapporteres med megdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

3-5 dager.

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

Burkholderia cepacia species kan forårsake alvorlig pneumoni hos CF pasienter. Noen bakteriestammer gir et mildere sykdomsbilde. Bakteriefunnet må tolkes i samhold med klinisk bilde.