Sengepost (pasient med flerorganskade)

16.05.2023Versjon 0.2

1. Innhold

Sengepostens leger håndterer videre løp for pasienten. Traumefor-/bakvakt bistår med visitt og tertiærundersøkelse første dag etter traume. Traumesenterets rehabiliteringslege følger opp med visitt etter behov når tilstede mandag, tirsdag og fredag. Traumekoordinator følger opp videre med visitt på ukedager til utskrivelse og kontakter traumefor-/bakvakt, rehabiliteringslege eller ansvarlig lege om nødvendig med tiltak iht. listen under.

 • Bestemme behandling for neste døgn
  • Antibiotikaprofylakse?
  • Tromboseprofylakse?
  • Smertelindring? (EDA – smertepumpe – sc. – iv. – henvises smerteklinikken?). Daglig VAS.
  • Jejunostomikateter på alle store skader som involverer buken
  • Blodtrykksgrenser
  • Støttestrømper?
  • Fysioterapi?
  • CPAP? PEEP-fløyte?

 

 • Bestemme hvilke supplerende undersøkelser som skal gjøres;
  • Ekko cor, ultralyd abdomen?
  • Radiologiske undersøkelser?
  • Andre fagspesifikke undersøkelser?
  • Trykkmåling i ekstremiteter? Foreligger det losjesyndrom?

 

 • Tertiærundersøkelse første dag etter innkomst, samt rekvirere eventuelle nødvendige tilleggsundersøkelser eller henvise til annen spesialitet som følge av tertiærundersøkelsen
 • Beskrive komplikasjoner (Infeksjoner? Tromboser? Forverring av medisinsk tilstand/komorbiditet?)
 • Vurdere avdelingstilhørighet (Fortsatt rett avdeling?)
 • Bli enige om tentativ plan for de neste fem døgn med antatt dato for utskrivelse.
 • Kartlegge livssituasjon og legge en plan for tiden etter utskrivelse:
  • Vurdere behov for og evt. henvise til:
   • Fysioterapi etter utskrivelse?
   • Ergoterapeut? Tilrettelegging av bolig? Håndfunksjon?
   • Sosionom?
   • Psykolog? Før/etter utskrivelse?
   • Prest?
   • Ivaretagelse av pårørende/støtte dem som ressurs for pasienten
   • Henvisning til Traumesenterets rehabiliteringslege dersom ja på ett eller flere av følgende spørsmål:
    • Hodeskade?
    • Kognitive utfall?
    • Utfall på > 1 av følgende funksjonsområder: språk, muskelkraft, syn, svelg?
    • Komplekse bruddskader?
    • Ønskelig at spesialist vurderer om det er behov for rehabilitering videre?
    • DIPS: Høyreklikk i journalnotat - > Send - > Vurdering - > SO Hau Kir Traume Behandlingsmøte
   • Hjemmesykepleie? Ny bruker, evt. økt behov? Andre kommunale tiltak?

 

2. Traumefor-/bakvakten lager et notat i DIPS som bør inneholde:

 • Oppsummering av punkt 1 over med frasen «Traumevisitt»
  • DIPS: Ctrl+F9 - > velg "journalnotat" - > Enter - > Shift+F8 - > skriv «Traume» - > Enter
  • Fyll inn opplysninger og slett det som ikke skal være med
 • Resultat av tertiærundersøkelsen skrives inn i frasen «Tertiærundersøkelse Traume»
  • DIPS: Ctrl+F9 - > velg "journalnotat" - > Enter - > Shift+F8 - > skriv «Branntraume» - > Enter
  • Fyll inn opplysninger og slett det som ikke skal være med

 

3. Traumekoordinator lager notater i DIPS de påfølgende dager med de aktuelle oppfølgingspunktene

 • Bruk frasen «Traumevisitt» som nevnt over
 • Gå til avsnitt
 • Lukk