Organdonasjon

01.11.2022Versjon 1.6

Generelt 

HH anestesilege/ Bakvakt SOP er anestesiansvarlig ved uttak av bukorganer og fram til donorteamet kommer ved uttak av thoraxorganer. Intensivlege skal informere SOP bakvakt om planlagt organdonasjon når de pårørende har sagt ja, etter angiografi og når tidspunkt for donorteamets ankomst er avklart. HH anestesilege/ Bakvakt SOP skal være med og hente donor på intensiv (pasientslusa dersom donor kommer fra MIO eller TIO) og får da rapport fra intensivlegen. Donor er alltid avklart med tanke på Covid-19-smitte. Se protokoll for organdonasjon i EK og Kortversjon (Organdonasjon (NOROD/OUS)).

 

Følgende papirer skal følge donor inn på operasjonsstue 11

 • Dokumentasjon ved organdonasjon (dødsmelding) underskrevet av 2 leger
 • Sammendrag av intensivkurvene inkl. medikamenter
 • Papirkopi av blodtype
 • Navnelapper

Kanylering 

 • Arteriekran i a radialis eller brachialis eller piccokateter i lysken
 • SVK i vena subclavia eller jugularis interna. SVK i lysken kan ikke brukes under hele organuttaket
 • 2 perifere venekanyler med lange forlengelser
 • Ventrikkelsonde (ved lungedonasjon)
 • Urinkateter med timediurese og temperaturmål

Monitorering 

 • MAP >65 mmHg
 • Hjertefrekvens 60-120/minutt
 • CVP 6-10 mmHg
 • Timediurese 1-2 ml/kg/time
 • Glucose 4 -8 mmol/l
 • Normale elektrolytter
 • pH 7,35-7,45 og paCO2 5,0-6,0 kPa
 • Temperatur 36-38°C
 • Hb > 8 g/dl

Anestesi ved organuttaket 

 • Ved oppstart : Fentanyl 0,2mg iv og Vecuronium 10mg iv
 • Ved lungeuttak og kombinert hjerte/lunge-uttak: Meropenem 1,5g iv
 • Ved kun hjerteuttak: Cefalotin 2 g iv
 • Prekondisjonering så organene skal tåle hypoksi bedre : Sevofluran 0,5 MAC
 • Før tanga settes på aorta : Heparin 500IE/kg
 • Ved nyreuttak: Mannitol 200ml raskt

 

Lavere doser til barn