Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

SARS-CoV-2 Nukleokapsid Antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.06.2023Versjon 1.2

Indikasjon 

  • Spørsmål om gjennomgått SARS-CoV-2 infeksjon.

 

Ikke eget for måling av antistoffer etter vaksinasjon.

Ved mistanke om aktuell/pågående infeksjon, anbefales SARS-CoV-2 RNA

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 500 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering ikke tilgjengelig, bruk papirrekvisisjon.

 

Vennligs angi klinisk informasjon inkludert vaksinestatus.

Undersøkelsesprinsipp 

Totaltest SARS-CoV-2 IgM/IgG mot nukleokapsid.

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, Roche Cobas Pro (e801).

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativt resultat: < 0,8 s/co.

Gråsone: >=0,8 til < =1,2 s/co.

Positivt resultat: >1,2 s/co.

Svartid 

1-2 virkedager.

 

Alle svar legges fortløpende ut elektronisk og er også tilgjengelig via www.helsenorge.no.

Tolkning 

Positiv

Analysen påviser både IgM og IgG og skiller ikke mellom aktuell infeksjon og infeksjon lenger tilbake i tid.

Det er ikke avklart i hvilken grad eller hvor lenge antistoffer mot SARS-CoV-2 gir immunitet.

Kryssreaksjon med antistoffer mot andre koronavirus kan ikke sikkert utelukkes.

Analysen vil ikke bli positiv etter vaksinasjon.

 

Gråsone

Inkonklusivt resultat. Tidlig fase av infeksjon med lavt antistoffnivå, rest-antistoffer etter tidligere infeksjon eller uspesifikk reaksjon. Kontrollprøve anbefales om 3-4 uker, hvis diagnosen fortsatt er aktuell.

 

Negativ

Antistoffer kan tilkomme sent i sykdomsforløpet. Ved kortvarig sykehistorie anbefales kontrollprøve 3-4 uker etter symptomdebut.

Merknader 

OBS: Testen er ikke egnet til måling av vaksinerespons.