Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

JC virus DNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.7Forfatter: Grete A.Birkeland Kro, Gry N. DrønenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om progressiv multifokal nevroencefalopat (PML)
  • Mistanke om JC virus ‐mediert nefropati hos nyretransplanterte

Prøvemateriale 

Spinalvæske, EDTA-plasma.

Normalt 800 µL.

 

For andre prøvematerialer, se: JC virus DNA.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av JC virus DNA ved hjelp av in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi- og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist virus DNA; tallverdi angis i IU/mL.

Ikke påvist.

Inkonklusiv.

Svartid 

1-3 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 27,3 %.

Usikkert måleområde ±0.3 log (dvs ± ca 2 x verdi).

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 29.03.23

Tolkning 

Fra 13.9.22 er analysen forbedret med omlegging til WHO standard for kvantitering. Resultatet gis nå ut i internasjonale enheter (IU)/ml i stedet for kopier/ml. Tidligere deteksjonsgrense var 110 kopier/ml og kvantiterbart område 440– 44 mill kopier/ml. Ny deteksjonsgrense er 100 IU/ml og kvantitative verdier angis mellom 1000 og 10 mill IU/ml.

 

Tallverdiene for BK virus vil bli lavere enn før 13.9.22, men innenfor 0.3 log som er angitt variasjon for kvantitative PCR-analyser.

 

Av tekniske årsaker knyttet til visning i journal- og laboratoriedatasystemet vil også tidligere utførte BK-virus analyser få ny enhet, selv om disse er analysert med kopier/ml. Tidligere tallverdier påvirkes ikke.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.