Henvisning og tilsyn (DIPS)

27.03.2017Versjon 1.0

Generelt 

Haukeland bruker DIPS (PAS og elektronisk journal), og det har erfaringsmessig vært litt problem med hvordan vi skal gå frem for å få utført henvisninger til tilsyn og vurdering i DIPS. Da all dokumentasjon nå er sentrert om dette systemet er det viktig at vi følger "bruksanvisningen" både for å få henvisningen dit den skal, men også for å knytte dette til riktig pasientforløp.

 

Dips bildet har to steder hvor vi kan rekvirere henvisning og tilsyn, og det er ikke likegyldig hva som skal sendes hvor.

 

NB! Hvis det haster må du alltid ta direkte telefonkontakt med aktuelle instanser/bakvakt.

Henvisning  

Henvisning til fysioterapi og røntgenundersøkelse

Felles for begge disse henvisninger er at de ligger under fanebladet Rutine. Velg her henvisning og det kommer opp to valg:

 1. Henvisning til Røntgen (sier seg selv)
 2. Henvisning til Annen avdeling (velges kun for Fysioterapi)

 

Du vil her komme inn på et skjermbilde hvor du velger FYS-HB (fysioterapi Helse Bergen), og velger videre seksjon. Vanligvis bruker vi seksjon som heter: kir/hjerte/ønh/intensiv mm. Velg så type henvisning (= behandling), skriv kort om årsak til henvisning og signer med firetegnskoden din. Trykk så på send.

 

Andre henvisninger og tilsyn

Alle andre tilsyn og interne henvisnger skal gå via: Nytt journaldokument (eget ikon i listen, det samme som du velger for vanlig journalnotat).

 

Velg Tilsynsforespørsel SO (SO = somatikk). Fyll ut forfatter, egen avdeling (KSK) og seksjon (Intensiv), og skriv så journaldokumentet. Når du er ferdig, høyre-klikk på skjermen og velg Send: Vurdering. Velg nå den aktuelle arbeidsgruppe (mottager av notatet) du vil sende dette til (de mest aktuelle begynner på SO Hau (Somatikk Haukeland). Vanlige adresser for intensiv er:

 • Bronkoskopi: SO Hau Lung Tilsyn (be om bronkoskopi i notatet)
 • Ekkokardiografi: SO Hau HJER Non-invasiv billeddiagn Henvisning
 • Endoskopi: SO Hau Med Medisinsk us inneliggende
 • Invasiv kardiologi: SO Hau HJER Invasiv kard Henvisning
 • Kardiolog tilsyn: SO Hau HJER Generell kard Tilsyn
 • Medisinsk tilsyn: SO Hau MED og velg subspesialitet (Infeksjon, Nefro, Gastroenterologi mm)
 • Nevrofysiologi EMG: SO Hau NEVR KNF Henvisning EMG/NCV
 • Nevrofysiologi EEG: SO Hau NEVR KNF Henvisning EEG
 • Psykiatrisk tilsyn: PS Hau PSO konsult tilsyn
 • Smerteklinikken: SO Hau KSK Smerteklinikk Henvisning