Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Slik bruker du bestillingssystemet

03.01.2022Versjon 1.4

 

Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har igangsatt flere prosjekter for å forbedre servicen til samarbeidspartnere, samt forbedre kvaliten på de tjenester som OUS tilbyr. Endringer er ressurskrevende, og det er ønskelig at rekvirenter som har valgt OUS som hovedleverandør av laboratorietjenester, får best mulig service under endringsprosessene.

 

 

Bestillinger som ikke krever pålogging

Alle rekvirenter kan bestille rekvisisjoner og OUS felleskonvolutt til laboratorier i OUS sykehusene, og evt annet som enkelte laboratorier tilbyr deres rekvirenter.

 

Bestillinger er av rekvisisjoner, som ikke kan skrives ut fra OUS internett side.

Link til rekvisisjoner på internett: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/laboratorietjenester/rekvisisjoner

 

OUS felleskonvolutt er en fordelingskonvolutt med avkryssningsfelt til laboratorier og OUS sykehusene. OUS felleskonvolutt kan ikke benyttes til andre laboratorier enn oppitt.

 

Bestillinger som krever pålogging

For å bestille prøvetakingsutstyr og fraktetiketter er det nødvendig med pålogging.

 

Det er ingen begrensinger i antall brukere som kan være registrert per arbeidssted.

 

 

 

Fraktetiketter "Bedriftspakke ekspress"

Nødvendig med pålogging. Se prosedyre beskrevet under "Bestillinger som krever pålogging"

 

Primærhelsetjenesten utenfor Oslo har fått tilgang til å bestille fraktetiketter for innsendelse av prøver på pasienter hvis behandling følges opp av avdelinger i OUS og en av avdelingens leger er hovedrekvirent.

Legesentre med pasienter som følges opp av leger i OUS hF, men ikke er gitt tilgang til registrering, bes sende mail til kundesupportlims@ous-hf.no med informasjon om antall pasienter som følges opp av OUS, hvilke laboratorier prøver sendes til og hvilke avdelinger i OUS som er rekvirenter.

 

Funksjonalitet i bestillingssystemet for rekvirenter

 

Ved klikk på eget registreringsnavn kan rekvirent se sine bestillinger, både de som venter på utsendelse og de som er sendt ut(arkiv)

  • Gå til avsnitt
  • Lukk