Utskrivningskriterier og overvåkning / liggetid Postoperativ seksjon

31.01.2021Versjon 1.2Forfatter: Tone Høivik

Generelt 

I dette dokumentet samkjører vi nå med Postoperativ seksjon sine retningslinjer:

Utskrivningskriterier postoperativ seksjon.pdf

 

Overvåkningstid på Postoperativ seksjon.pdf

 

Trombolysepasienter

Karkirurg melder pas. til postoperativ seksjon og står som pasientansvarlig lege.  Det skal være tatt opp innkomstjournal, og ferdig utfylt behandlingsskjema med ansvarlig karkirurgs navn og calling-nummer skal følge pas. til postoperativ seksjon.  Alle spørsmål vedr. behandling/behandlingsrelaterte problemer rettes til ansvarlig/vakthavende karkirurg.

 

Anestesilege er ansvarlig for intravenøs væskebehandling (vanligvis 1000 – 2000 mL Ringer-acetat), dosering av smertestillende medikamenter og initial behandling av akutte komplikasjoner (for eksempel blødninger).  Hvis pas. blir liggende mer enn 24 timer må ev. faste medikamenter også gis etter avtale med behandlingsansvarlig karkirurg.

 

Etter avsluttet behandling og fjerning av introducer skal pas. ligge 2 timer på postoperativ seksjon.  Pas. som har fått Angioceal® kan utskrives umiddelbart. Ved ukomplisert forløp skrives pas. ut av anestesilege, i alle andre tilfeller kontaktes karkirurg før utskrivning.

 

For øvrig vises til egen prosedyre for trombolysebehandling postoperativ seksjon: 

Trombolysebehandling.pdf