Flammeskader

21.02.2020Versjon 1.1

Generelt 

Flammeskader er den vanligste formen for brannskade og utgjør cirka halvparten av alle brannskader som trenger behandling i sykehus. Spesielt blant voksne pasienter er dette den dominerende skadetypen. Typiske årsaker er skader ved husbrann eller eksplosjonsartede branner som følge av bruk av brennbare væsker som bensin, tennvæske, propan og lignende.

 

Da flammer som oftest har svært høy temperatur og inneholder mye energi, blir det ofte dype og operasjonskrevende skader hos de som blir utsatt for disse skadene. Blant de 165 pasientene som, var innlagt ved Brannskadeavdelingen i 2018 hadde 63 pasienter flammeskade, med totalt 1241 liggedøgn.  36 pasienter med flammeskade måtte opereres (totalt 61 operasjoner).

 

Alle større flammeskader (større enn en håndflate) bør tilsees av lege og som oftest legges inn i sykehus. Store flammeskader som omfatter mer enn 15-20% av kroppsarealet er potensielt livstruende og må straks tas hånd om av kvalifisert helsepersonell. 

 

Flammeskader som er oppstått innendørs eller i lukkede rom, har ofte i tillegg inhalasjonsskade og eventuell røykforgiftning. Det er viktig å undersøke dette i tidlig fase. Inhalasjonsskader og luftveisproblemer

 

Se ellers Brannskadeavdelingen sine nettsider for videre informasjon