Krampeanfall

10.10.2022Versjon 1.5

Tentative diagnoser 

 • Intrakranielle prosesser (traumer, blødning, tumor, iskemi).
 • Epilepsi/feberkramper.
 • Metabolske tilstander (hypoglykemi, hyperosmolaritet).
 • Elektrolyttforstyrrelser (hyponatremi, hypokalsemi, hypomagnesemi).
 • Intoksikasjoner/abstinens.
 • Infeksjoner (encephalitt, meningitt).

Tiltak 

 • Sikre luftveiene, ventilere med oksygen, ev. intubasjon (se RSI - Rapid Sequence Induction).
 • Etabler intravenøs tilgang. Gi ev. første dose diazepam rektalt.
 • Arteriell (ev. kapillær) syre/base, blodsukker, Na, K, Ca
 • Måle temperatur (avkjøling ved feberkramper).
 • Blærekateter (urin til hurtigdiagnostikk av toksiske substanser).

Behandling 

Diazepam

 • Voksne: 10 – 20 mg iv./rektalt.
 • Barn: 0,5 mg/kg iv./rektalt.

 

Fosfenytoin

 • Voksne: 15 mg/kg iv. som metningsdose over 20 min.
 • Barn: 15 mg/kg iv. som metningsdose over 20 min.

 

Tiopental

 • Alle: 0,25 – 0,5 mg/kg iv., ev. i gjentatte doser.

 

Calciumklorid

 • Voksne: 5 – 10 mL iv. gitt over 5 min.
 • Barn: 0,15 mL/kg iv. (maks 7 mL).

 

Magnesiumsulfat

 • Voksne: 10 – 15 mL iv. gitt over 15 min.

 

Tiamin

 • Voksne: 100 mg im.

 

Glukose 500 mg/ml

 • Voksne: 50 mL iv.
 • Barn: 1 – 2 mL/kg iv.

 

Ved stabil situasjon (fri luftvei, adekvat respirasjon og sirkulasjon), men fortsatt uklar etiologi går pasienten til videre utredning i henhold til momentene under diagnostikk.