Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Staphylococcus aureus dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.3Forfatter: Turid Høiem, Nils Olav HermansenGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

 • Spørsmål om bærerskap i vestibulum nasi.
 • Dyrkning av Staphylococcus aureus:
  • i luftveismateriale fra CF pasienter
  • i fæces hos barn ved mistanke om enterotoxin produksjon
  • fra pasienter med SSSS (Staphylococcus Scalded Skin Syndrome)
  • fra pasienter med Staphylococcus sjokksyndrom
 • Dette er kun dyrkning med tanke på gule stafylokokker. For MRSA screeningsundersøkelse, se MRSA-screening.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Prøvetaking og behandling 

Sårpensel.

Fæces i flytende Cary Blair transportmedium.

Oppbevaring og forsendelse 

 • Raskest mulig transport til laboratoriet bør tilstrebes
 • Penselprøver på Amies transportmedium kan oppbevares i romtemperatur og er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetaking
 • Prøver på glass med saltvann/uten tilsetning, samt aspirert materiale på sprøyte, kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk. I noen kliniske situasjoner er det aktuelt å gjøre toxinpåvisning.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Rikelig /moderat / sparsom/ ingen vekst av Staphylococcus aureus.

Resultat av eventuelt toxinpåvisning ettersendes når svar fra samabeidende laboratorium foreligger.

Svartid 

2-3 dager. Kan ta lenger tid hvis bakteriestammen skal undersøkes for toxiner

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.