Analyser

Varicella-zoster virus IgG

22.09.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Serologi

Utførende laboratorium 

Varicella-zostervirus (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Negativ /  Positiv

Svartid 

Serum: 1-3 virkedager.

Spinalvæske: 1-8 virkedager.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Merknader 

Varicella zoster-infeksjoner i sentralnervesystemet er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.