Analyser

Borrelia PCR leddvæske

06.11.2023Versjon 1.1

Indikasjon for prøvetakning 

Mistanke om borreliaartritt

Sykdomsbilde 

Artritt

Oftest monoartrit, men polyartritt kan forekomme i sjeldne tilfeller

Vanligst i vektbærende ledd (kne, hofte, ankel, men alle ledd kan affiseres)

Hyppigst i kneledd ( >80% av tilfellene), mindre hyppig i hofte, ankel, skuldre

Analysemetode 

PCR

Tolkning 

Positv/negativ