Sarkomsenteret

13.05.2024Versjon 1.3Forfatter: Kathrin Pulverer/Clement Trovik

Sarkom og sarkomsenteret 

Sarkom er en fellesbetegnelse på kreftsvulster som oppstår i bein- eller bløtvev (bindevev, fettvev, muskler, sener og lignende). Både bein- og bløtvevssarkom har mange forskjellige undergrupper.

 

Forekomst av sarkomer er sjelden (mindre en 1 % av alle nye krefttilfelle) og mange allmennleger kommer aldri til å se en pasient med sarkom i sin yrkeskarriere.

 

Utredning og behandling av sarkomer blir utført av en tverrfaglig spesialistgruppe i regi av Senter for bein- og bløtvevssvulster ved Haukeland Universitetssykehus.

 

Gruppen består av onkologer, radiologer, patologer, ortopeder, kirurger, spesialsykepleier og koordinator (Anne-Lise Salbu 55972822).

Sarkommøtet holdes hver tirsdag kl 13.30.

 

Sarkomsenteret ved HUS gir tilbud til pasienter med sarkomsvulster fra hele landet og har sammen med Radiumhospitalet nasjonalt ansvar for kirurgi av beinsarkom. Både kreftavdelingen og ortopedisk avdeling deltar i drift av senteret.