Analyser

Toxoplasma gondii IgM

22.09.2021Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Mistanke om aktuell/primær infeksjon med Toxoplasma gondii.

 

Se Toxoplasma gondii.

 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet, er norsk referanselaboratorium for Toxoplasma-diagnostikk og utfører alternativ toxoplasma IgM-analyse i tillegg til standard, automatisert IgM-analyse. Alternativ toxoplasma IgM-analyse er indisert:

  • ved usikkert resultat i primærlaboratoriets IgM-analyse
  • som ledd toxoplasma referanseundersøkelse ved påvist IgM hos gravide

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Rekvirering  

Husk å angi termindato/svangerskapslengde hos gravide.

Utførende laboratorium 

Toxoplasma gondii (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Negativ / Positiv

 

Ved alternativ analyse angis i tillegg % av cut-off verdi, der cut-off verdi er grensen mellom negativt og positivt resultat

Svaret kommenteres normalt av lege.

Svartid 

Standard analyse: 1 virkedag.

Alternativ analyse (Rikshospitalet) : 1-8 virkedager.

Tolkning