Analyser

SARS-CoV-2 variant screening (PCR)

14.06.2022Versjon 0.2

Indikasjon 

Screening for kritiske varianter utføres automatisk på alle pasienter innlagt med SARS-CoV-2.

 

I tillegg utføres helgenomsekvensering av FHI som i ledd i nasjonal overvåkning. Svar på sekvensering gis ikke ut enkeltvis, med mindre dette er spesielt avtalt.

Rekvirering  

Intern rekvirering

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ in-house påvisning av SARS-CoV-2 RNA varianter med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

SARS-CoV-2 variant Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-3 dager etter påvist resultat SARS-CoV-2 RNA

Tolkning 

Det oppgis hvilke av de sirkulerende variantene som er mest sannsynlig.