Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) kvantitering

Akkreditert: ISO 15189
22.09.2021Versjon 1.3Forfatter: Hege Solem, Andreas Lind, Anne Marte Bakken Kran

Indikasjon for prøvetaking 

Prognostisk markør ved behandling av kronisk hepatitt B infeksjon.

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 150 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Måleverdi (IU/mL).

Svartid 

1-8 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 10 %.

Måleusikkerheten oppdateres hver 6. mnd.

 

Sist oppdatert 20.04.2021.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.