Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt B virus surface antigen (HBsAg) kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
28.11.2023Versjon 1.6Forfatter: Hege Solem, Andreas Lind, Veselka DimovaGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-28

Indikasjon for prøvetaking 

Prognostisk markør ved behandling av kronisk hepatitt B infeksjon.

Se også Hepatitt B (HBV).

Prøvemateriale 

Serum og EDTA-plasma.

Minimum 150 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplattform, Roche, Cobas e801.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Måleverdi (IU/mL).

Svartid 

1-8 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 6,1 %.

Måleusikkerheten oppdateres hver 6. mnd.

 

Sist oppdatert 28.02.23.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.