Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Treponema pallidum DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Se Treponema pallidum (Syfilis).

  • Mistanke om primær sjanker og kondylomata lata
  • Mistanke om syfilis i senere stadier med affeksjon av andre organsystemer (f.eks. nevrosyfilis)

Prøvemateriale 

Penselprøve fra sår.

Spinalvæske (minimum 200 µL).

 

Andre relevante materialer: Biopsi, corpus vitreum, placenta, halsprøve.

Prøvetaking og behandling 

Sårprøve tas av primær sjanker (genitalt/ekstragenitalt ) og kondylomata lata på flytende Amies.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Treponema pallidum DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

1-3 virkedager.

Merknader 

Syfilis er en anonymt meldepliktig sykdom (Gruppe B).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.