Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Schistosoma sp. antistoff

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
05.12.2023Versjon 1.4Forfatter: Vetha Sriranganathan, Andreas Lind, Jan Cato HolterGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon 

  • Mistanke om infeksjon med Schistosoma sp.
  • Utredning av eosinofili hos personer med bakgrunn fra endemisk område, spesielt Afrika.
  • Screening av migranter fra eller reisende til endemisk område, spesielt Afrika, og som har hatt ferskvannskontakt (vasking, fiske, bading, rafting etc).
  • OBS: Prøven tas 6-8 uker etter evt. eksponering, da testen påviser antistoffer mot egg og voksen parasitt.

Prøvemateriale 

Serum.

Minimum 300 µL.

 

Prøven tas 6-8 uker etter evt. eksponering, da testen påviser antistoffer mot egg og voksen parasitt.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Oppbevaring og forsendelse 

Pasientserumet skal være så ferskt som mulig. Ved oppbevaring kan det stå ved +2-8°C i 24 timer. Hvis det går lengre tid før testen kan utføres, må serumet fryses ved -20°C.

Undersøkelsesprinsipp 

Indirekte haemagglutinasjonstest.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Antistoffkonsentrasjon angis i (U/mL).

Svartid 

1-3 dager.

Tolkning 

Positiv: > 160 U/mL.

Negativ: < 160 U/mL.

Merknader 

Antistoffer kan påvises ved akutt infeksjon og etter tidligere gjennomgått infeksjon og behandling.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.