Menisksutur

21.08.2023Versjon 1.1Forfatter: Melissa Woll JohansenGodkjent av: Stig HeirGodkjent dato: 2022-12-08

Informasjon 

Det er viktig å komme i gang med øvelser for å gjenvinne normal funksjon så raskt som mulig etter operasjonen. Øvelsene du får fra sykehuset skal du begynne med allerede samme dag som du er operert. Vi anbefaler oppstart hos lokal fysioterapeut 2 - 3 uker etter operasjonen.

Dersom hevelsen øker kan det bety at du har gått for mye eller sittet med benet ned for lenge av gangen. Den første uken etter operasjonen skal du ta pauser med benet hvilende høyt. Du kan også bruke kuldepakning for å dempe smerte og roe ned vevsirritasjonen. Beskytt bandasjen mot fuktighet og huden mot forfrysning. Kjøl ned kneet 15 - 30 minutter av gangen.

 

Det er viktig at strekkeevnen opprettholdes i kneet. Du bør derfor unngå å ligge med kneet bøyd over lengre perioder.

Belastning 

Du kan belaste benet 15 - 20 kg de første 6 ukene. Etter 6 uker kan du øke belastningen gradvis. De første 12 ukene skal du unngå å belaste benetmed kneet bøyd mer enn 90 grader (f. eks dype knebøy, sitte på huk).

Krykkegange 

Bruk to krykker etter operasjonen og beveg benet som normalt med fotavvikling når du går. Krykkene skal brukes i 6 uker og deretter til du kan gå normalt uten å halte eller har ubehag. Dersom du får økt hevelse av å gå må du avlaste mer med krykkene eller gå mindre.

Kontroll MHH 

Veiledning av fysioterapeut operasjonsdagen eller en av de påfølgende dagene over telefon.

Telefon/videokontroll 8 uker etter operasjonen (fysisk kontroll ved behov).

Kontakt 

Fysioterapiavdelingen kan kontaktes på telefonnummer 67 500 812.

Telefontid 8:30 - 10:00 og 14:00 - 15:00.

Opptrening 

Fase 1 (0 - 6 uker):

Mål: Reduksjon av smerte og hevelse. Normalisere bevegelsesutslag. Normalisering av gangmønster med krykker

.

Belastning: Krykkegange med delbelastning, 15 - 20 kg. Unngå belastning på benet med kneet bøyd mer enn 90 grader (dype knebøy, sitte på huk).

.

Bevegelighet: Full ekstensjon og gradvis økende fleksjon

.

Sykling: ikke tillatt

.

Fase 2 (6 - 12 uker):

Mål: Normalisering av gangmønster med full vektbæring . Avvikling av krykker

 .
Belastning: Gradvis full vektbæring. Unngå belastning på benet med kneet bøyd mer enn 90 grader (dype knebøy, sitte på huk).

.

Bevegelighet: Gjenvinne full bevegelighet

.

Sykling: Du kan begynne å sykle på en ergometersykkel med høyt sete og gradvis økende motstand når du har tilstrekkelig bevegelighet i kneet.

. 

Fase 3 (3 - 6 måneder):

Mål: Tilbake til vanlig aktivitet og trening

 .

Belastning: ingen restriksjoner utover hensyn til smerte og hevelse. Unngå vridning på belastet ben første 6 måneder.

.

Bevegelighet: full bevegelighet

.

Sykling: Tillatt

Øvelser 

Du kan starte med øvelsene samme dag som du ble operert. Hensikten er å opparbeide full strekk og bøy i kneet og styrke muskulaturen.

Øvelsene bør gjøres 2 - 3 ganger daglig. Begynn med 4 - 6 repetisjoner av hver øvelse og øk gradvis til 10 - 12 repetisjoner.

Smerte og hevelse er styrende for hvor raskt du går frem.

Referanser 

Mueller BT, Moulton SG, O’Brian L, Laprade RF. Rehabilitation follow Meniscal Root repair: a clinical commentary. J Orthop Sports Phys Ther 2016 feb; 46(2): 104-113. Spang III RC, Nasr MC, Mohamadi A et al. Rehabilitation following meniscal repair: a systematic review. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2018;4:e000212. doi:10.1136/bmjsem-2016-000212