Hypoglykemi

14.09.2021Versjon 1.1

Generelt 

Rammer oftest pasienter med type 1 diabetes (DM I) og skyldes for mye insulin i forhold til mat og fysisk aktivitet. Alkohol hemmer leverens evne til å nydanne glukose og kan forverre hypoglykemi. Perorale antidiabetika av sulfonylurea-type kan gi langvarig hypoglykemi som da gjerne har ukarakteristiske symptomer og er en viktig diff.diagnose ved forvirring, aggressivitet, apopleksi hos eldre. Koma kan forveksles med coma diabeticum(!).

Diagnostikk 

Blodglukose (stix og måleapparat) gir raskt svar (obs ikke nøyaktig i lavt måleområde, måling < 5 mmol + symptomer=hypoglykemi).

Behandling 

20-40 mL glukose 500 mg/ml (50 %) i.v. (stor åre, vevsirriterende). Ved manglende venøs tilgang kan glukagon 1 mg i.m. gis. Når pasienten våkner, kan man gi søt saft, melk, mat. Vanligvis ikke nødvendig med innleggelse (sosiale forhold avgjør). Vurdér residivrisiko og om pasient/familie bør informeres om glukagon. Evt. snarlig time hos diabetesoppfølgende lege/poliklinikk.

 

Ved hypoglykemi pga. perorale antidiabetika, må glukose tilføres i.v., ofte over flere døgn (langvarig medikamenteffekt). Vurdér reduksjon av antidiabetisk medikasjon, evt. seponering.