Borrelia

21.07.2023Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om disseminert borreliose. For klinikk, se også Håndbok infeksjonsmedisin: Lyme borreliose

 

Ikke indikasjon for serologi:

  • Flåttbitt alene, da spesifikke antistoffer ennå ikke er dannet
  • Enkelt erythema migrans-lesjon, da 50% av pasientene har negativ serologi. Erythema migrans er en klinisk diagnose med behandlingsindikasjon uavhengig av serologisk profil
  • Serologi er ikke egnet til å bedømme terapirespons

Prøvemateriale 

Serologi: EDTA-plasma, Serum og Spinalvæske.

PCR-undersøkelse: Spinalvæske, Leddvæske, Hudbiopsi.

 

Viktig anmerkning:

  • For undersøkelse ved mistenkt nevroborreliose må det sendes serum og spinalvæske tatt samme dag for ratiobestemmelse
  • Leddvæske og biopsi for PCR undersøkelse videresendes referanselaboratoriet, Mikrobiologisk avdeling, Sørlandet sykehus, Kristiansand. Spinalvæske undersøkes kun unntaksvis etter direkte avtale med referanselaboratoriet

Analyser 

Screeningundersøkelse:

 

Mistanke om akutt infeksjon:

 

I tillegg kan laboratoriet gjøre særskilte bekreftende undersøkelser etter vurdering av lege på serologisk enhet:

 

Ved mistenkt nevroborreliose samt reaktivitet i screeningtester i serum og spinalvæske, utføres eventuelt ratioundersøkelse Ad modum Reiber.

Svartid 

1-3 virkedager.

Svar på immunblotanalyse 2-7 dager.

Tolkning 

Tolkning av borrelia-serologi gjøres av lege og baserer seg på eventuelle tidligere prøvesvar og oppgitt klinisk informasjon.

 

Angi derfor relevant informasjon som klinikk og tidligere borreliabehandling.

Merknader 

Lyme borreliose er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.