Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dermatofyttdyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
05.06.2023Versjon 1.2

Indikasjon 

Forandringer i negl, hud eller hår der dermatofytt PCR er negativ, men det fortsatt er mistanke om dermatofytt-infeksjon. Eventuelt ved behov for artsbestemmelse av dermatofytt.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Husk å oppgi begrunnelse for at det ønskes dyrkning.

Rutinemessig utføres kun PCR mtp dermatofytter, og mangelfulle kliniske opplysninger vil kunne føre til at dyrkning ikke blir utført.

Prøvebehandling 

Materialet sendes i tørr, steril beholder. Saltvann skal ikke tilsettes.

Hår bør ikke være lenger enn 3-4 cm.

 

Dersom det er rekvirert både dyrkning og PCR kan begge undersøkelser utføres i samme prøve, forutsatt at det er nok materiale.

Undersøkelsesprinsipp 

Soppdyrkning

Utførende laboratorium 

Enhet for Bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Oppvekst av dermatofytt rapporteres med mikrobenavn.

Svartid 

Negative prøver: Fire uker. (Foreløpig svar etter to uker.)

Positive prøver: Svartid varierer. Dermatofytter er generelt langsomtvoksende, og identifikasjon kan være tidkrevende.

Merknader 

Resistensbestemmelse av dermatofytter utføres ikke. Etter avtale kan dermatofyttisolater videresendes til Statens Serum Institut i København for resistensbestemmelse. Merk at svartiden kan være svært lang.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.