Analyser

Beta-hemolytiske streptokokker dyrkning

10.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mistanke om infeksjon med beta-hemolytiske streptokokker. Til denne gruppen tilhører S. pyogenes (β-hemolytiske streptokokker gruppe A) og S. dysgalactia (β-hemolytiske streptokokker gruppe C og G).

 

For S. agalactiae (gruppe B streptokokker; GBS), se Streptokokk gruppe B dyrkning (Streptococcus agalactiae).

Prøvetaking og behandling 

Ved misstanke om nekrotiserende faseitt bør vev homogeniseres og overførers til blodkulturmedium på operasjonstuen.

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriell dyrkning på eget medium i tillegg til standardmedier for økt sensitivitet.

Utførende laboratorium 

Begge laboratorier

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Kvantitativt (f.eks. konsentrasjon, mengde).

Svartid 

Negative svar: 2 dager.

Svartid for positive resultater vil variere, oftest 1 - 2 dager.

Tolkning 

Asymptomatisk bærerskap i hals forekommer. Men som hovedregel bør alle funn behandles.