Antibiotikastyring ved hjelp av prokalcitonin

08.02.2024Versjon 1.5Forfatter: Aleksander Holten, Kristian Tonby og Erik Koldberg Amundsen

Bakgrunn 

 • Prokalsitonin (PCT) er et akuttfaseprotein som øker ved inflammasjon. PCT er ikke spesifikt for bakteriell infeksjon.
 • Antibiotikabehandling skal startes på klinisk indikasjon. PCT-nivået øker relativt langsomt, og normal/lav PCT kan ikke utelukke akutt infeksjon.
 • PCT øker ikke like mye ved lokale infeksjoner
 • Veiledningen gjelder ikke for immunsvekkede pasienter eller for pasienter med spesielle eller lokale infeksjoner som krever lengre behandling (f. eks endokarditt, osteomyelitt eller udrenerte infeksjoner).
 • Se laboratoriehåndboken for mer informasjon om PCT.
 • PCT er en dyr analyse. Benytt den hvis det kan få betydning for antibiotikastyring.

Antibiotikastyring for intensivpasienter 

 • PCT-styrt seponering av antibiotika kan redusere varigheten av antibiotikabehandling og anses som trygt forutsatt at det også gjøres en klinisk vurdering. Seponering av antibiotika vurderes når PCT har falt med minst 80 % fra toppverdi eller til < 0,50 µg/L.
 • PCT-styrt seponering benyttes ved sepsis og nedre luftveisinfeksjon.
 • PCT-styrt oppstart av antibiotika for pasienter med mistenkt infeksjon er kontroversielt. PCT bør i hovedsak ikke benyttes til å vurdere oppstart av antibiotika.
 • PCT bør ikke bestilles uten at det foreligger mistanke om bakteriell infeksjon. Fordi analysen ikke har høy nok spesifisitet, vil det være mange falske positive med påfølgende unødvendig antibiotikabruk.

Antibiotikastyring ved pneumoni på medisinske sengeposter (ikke intensivposter) 

Total behandlingstid for de fleste pneumonier er 5-7 dager. PCT-styrt seponering ved pneumoni er nå mest aktuelt der det gis forlenget behandling. Atypisk pneumoni har ofte lavere PCT, og PCT må i de tilfellene tolkes med forsiktighet.

 

Antibiotika kan seponeres ved antatt typisk pneumoni når:

 1. stabil pasient med klinisk respons og
 2. PCT fall til under 0,25 µg/L eller PCT fall >80% hvis toppverdi >5 µg/L.

Startet antibiotikabehandling for mistenkt/etablert pneumoni 

 Seponering av antibiotika ved samfunnservervet pneumoni på sengepost. Tilpasset til norske antibiotikaretningslinjer* med utgangspunkt i litteratur . PCT=prokalsitonin
Seponering av antibiotika ved samfunnservervet pneumoni på sengepost. Tilpasset til norske antibiotikaretningslinjer* med utgangspunkt i litteratur . PCT=prokalsitonin