Nyttige telefonnummer

19.05.2022Versjon 1.11

Generelt 

Forvakt anestesilege SOP

97-2547

93-2547

Spesialist anestesi Tilstede

97-6810

93-6810

Bakvakt anestesilege SOP

(mobil 93230481)

 

93-2236

Forvakt anestesilege int.

97-2548

93-2548

Bakvakt anestesilege OT

(mobil 95890556)

97-0604

93-2234

Forvakt anestesilege KK

97-4218

93-4218

Bakvakt anestesilege KK

97-4258

93-4258

 

 

 

Anestesispl. akutt I

97-2741

93-2741

Anestesispl. akutt II

 

93-2742

 

 

 

Akuttmottak

97-2530

 

AMK

97-7000

 

 

 

 

Postoprerativ avdeling

97-2440

97-2438

 

Intensivavdeling

97-2450

 

 

 

 

Kir vakthavende I

97-2545

93-2545

Kir vakthavende II

97-2544

93-2544

Kir bakvakt – gastro

 

93-3400

Kir bakvakt – kar

 

93-3503

Kir bakvakt – uro

 

93-3500

Nevrokir forvakt

 

93-2540

Nevrokir bakvakt

 

93-2541

Plastikk-kir forvakt

(mobil 95890440)

 

93-2800

Plastikk-kir bakvakt

(mobil 93230425)

 

93-2801

ØNH-kir forvakt

 

93-2539

Kjevekir

(mobil 93230409)

 

93-2715

 

 

 

OT opr. spl.

97-0634

93-2258

OT anestesispl.

97-0637

93-2278

OT kir. forvakt

 

93-2546

OT kir. bakvakt

 

93-3750

 

 

 

KK Bakvakt Gyn

 

93-4220

 

 

 

Ans. opr. spl. SOP

97-0600

93-2300

Ans. anestesispl. SOP

97-0601

93-2233

Hode-hals opr. spl.

97-0600

97-0650

93-2300

Hode-hals anestesispl.

97-0655

93-0655

 

 

 

KK anestesispl

 

93-4286

KK Recovery

97-4350

 

Føde I

97-4263

 

Føde II

97-4362

 

 

 

 

Portører SOP

 

93-2240

93-2241

Assistenter SOP

 

93-2326

 

 

 

Thorax opr. spl

97-0348

93-2260

Thorax anestesispl

97-0349

93-2280

Thorax anestesilege

(mobil 93230452)

 

93-2322

Thorax kir. forvakt.

 

93-3630

Perfusjonist

(mobil 95890401)

 

93-2314

Smerteteam Lege Akutt dagtid

 

93-8784

Smerteteam Spl Akutt dagtid

97-6311

93-7869

93-4558

Smerteteam Lege Palliativt dagtid

93-7321

Smerteteam Spl Palliativt dagtid

93-7320

Telefonsentral

89

 

Kode heli-dek

7412