Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Hepatitt C virus genotyping

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.0

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen er beregnet som veiledning for valg av behandling hos pasienter med kronisk HCV-infeksjon. Se også Hepatitt C (HCV).

 

Ikke indikasjon:

  • Utføres ikke som diagnostisk test for å bekrefte HCV-infeksjon
  • Utføres ikke ved kjent genotype innen siste 5 år, med mindre det er særskilte årsaker (f.eks. reell mistanke om reinfeksjon) - dette må angis på rekvisisjonen
  • Utføres ikke ved HCV RNA kopitall < 500 IU/ml

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av HCV genotype med Line probe hybridiseringsmetode.

Svar 

HCV genotype 1-6 inkludert subtyper.