Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Spyttprøve fra nyfødt

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
20.06.2021Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Barn som ikke passerer nyfødtscreening av hørsel bør ta prøve for cytomegalovirusinfeksjon.
  • Mistanke om infeksjon med cytomegalovirus i svangerskapet.

 

Det utføres Cytomegalovirus DNA analyse i spytt.

Prøven bør tas snarest mulig, og senest innen 3 uker etter fødsel, for å påvise at smitten har skjedd i svangerskapet.

Utførelse 

Prøven bør tas minst en time etter siste amming for å unngå kontaminering med CMV i morsmelk

  1. Med spatel trekkes kinnet til side slik at pensel kan plasseres mellom kinn-slimhinne og gummen i overkjeven.
  2. La penselen ligge i ro og suge spytt i ett minutt.
  3. Plasser deretter penselen i virustransportmediet, brekk av penselskaftet og skru igjen korken.

Forsendelse fra Sykehuset Innlandet 

Prøven analyseres på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet.

Prøven oppbevares i kjøleskap til den sendes Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, Avdeling for mikrobiologi, OUS-Rikshospitalet.