Spyttprøve fra nyfødt

10.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Barn som ikke passerer nyfødtscreening av hørsel bør ta prøve for cytomegalovirusinfeksjon.
  • Barn som ikke kan hørseltestes.
  • Mistanke om infeksjon med cytomegalovirus i svangerskapet.

 

Det utføres Cytomegalovirus DNA analyse i spytt.

 

Prøven bør tas snarest mulig. Positiv spyttprøve skal konfirmeres med hurinprøve som skal tas senest innen 3 uker etter fødsel for å påvise at smitten har skjedd i svangerskapet.

Prøvetakingsutstyr 

Utførelse 

Prøven bør tas minst en time etter siste amming for å unngå kontaminering med CMV i morsmelk

  1. Med spatel trekkes kinnet til side slik at pensel kan plasseres mellom kinn-slimhinne og gummen i overkjeven.
  2. La penselen ligge i ro og suge spytt i ett minutt.
  3. Plasser deretter penselen i virustransportmediet, brekk av penselskaftet og skru igjen korken.

Prøvebehandling 

Prøven oppbevares i kjøleskap til den sendes viruslaboratoriet med vanlig post.