Osteosyntesemateriale fjerning

11.02.2022Versjon 1.6Forfatter: Kristian Smogeli, Vera Halvorsen og Frede Frihagen

Generelt 

Voksne:

Osteosyntesemateriale fjernes kun på indikasjon dersom det gir plager. Innleggende lege vurderer om indikasjon er oppfylt og risikoen ved å fjerne osteosyntesematerialet står i forhold til gevinsten. Før fjerning bør det være klinisk og radiologisk tilheling av frakturen. Innleggende lege må skaffe informasjon om hvilket utstyr som trengs for fjerning og diktere dette i innleggelseskriv/operasjonsmedling. Operasjonsbeskrivelsen bør innhentes.

 

Se ryggfrakturkapittelet for informasjon om fjerning av osteosyntesemateriale i rygg.

 

Barn:

 • TEN i underarm fjernes kun ved lokale plager. TEN i underektremitetene fjernes.
 • Skruer i albue- eller ankelnære områder fjernes vanligvis ikke.
 • Plater i underekstremitetene fjernes vanligvis, i overekstremitetene vanligvis ikke. Plater med skruer på begge sider av en vekstskive fjernes så snart tilhelingen tillater dette. Fiksasjonspinner som står ut gjennom huden, fjernes så snart tilhelingen tillater det.
 • Pinner i prokisimale humerus fjernes helst etter få uker selv om det ikke er tilkommet full tilheling. Osteosyntesemateriell i columna fjernes oftest etter 6-12 mnd.

Tidspunkt (etter primæroperasjonen) 

1 år

Ankelfrakturer Tidspunkt
Syndesmoseskruer 10-12 uker
Plater og andre skruer 8-12 mnd.

Calcaneus- og talusfrakturer

Tidspunkt
Plate og skruer i calcaneus 8-12 mnd.
Skruer i talus 1½-2 år

Tibiafrakturer

Tidspunkt
Kondylfrakturer 8 - 12 mnd.
Enkle skruer i metafysært bein 3 - 12 mnd.
Plater og skruer i diafysen 1½ - 2 år
Margnagle 1½ - 2 år

Patella- og olecranonfrakturer

Tidspunkt
Cerclage og pinner 8 - 12 mnd.

Femurfrakturer

Tidspunkt
Nagler og skruer i collum femoris 1 år
Plater og skruer i diafysen 1½ - 2 år
Margnagle 1½ - 2 år

Bekkenfrakturer

Tidspunkt
Transiliacale skruer

1 år (Ved tvil om tilheling av sakrumfrakturer gjøres CT før fjerning)

Symfyseplater

1 år

Claviculafrakturer  
Plate

1-1½ år

Humerusfrakturer

Tidspunkt
Plater og margnagle 1½ - 2 år
Isolerte skruer i proksimale humerus

6 mnd.

Plater og skruer i distale metafyse

1 år

Underarmsfrakturer

Tidspunkt

Plater og skruer i diafysen

1½ - 2 år (Plater på proksimale radius fjernes kun i spesielle tilfeller)

Pinner i distale radius

5 - 6 uker

Plate distale radius

8 - 12 mnd.

Sperreskruer Tidspunkt

Tibia, femur og humerus

8 - 12 uker

Rygg

Tidspunkt

Skruer og stag

12 - 18 mnd. (Ved thorakolumbale frakturer hvor det ikke er lagt ben posteriort skal ostesyntese materiale fjernes, se kapittelet om ”Torakolumbale frakturer”)

Barn

Tidspunkt

K-pinner (dist. humerus)

3 - 6 uker (Samtidig med gipsfjerning)

K-pinner (ut av huden)

Fjernes så snart tilhelingen tillater det

TEN-nagler femur

4 - 8 mnd.

TEN-nagler underarm

Fjernes kun ved lokale plager

Columna

6 - 12 mnd

Vekstskive Plater med skruer på begge sider av en vekstskive fjernes så snart tilhelingen tillater dette
Plater underekstremitet

Fjernes vanligvis

Plater overekstremitet

Fjernes vanligvis ikke

Operasjonstekniske momenter 

 • Vi har 3 spesialsiler for fjerning av osteosyntesemateriale: 1) Herpes-sila, med instrumenter man kan være uforsiktig med eller ødlegge. 2) Synthes skruefjerningssett. 3) Stryker ekstraksjonssett for margnagler.
 • Plater: Ikke fjern beinkanten langs platen, dette svekker beinet.
 • Hvis skruene sitter fast - stram dem ytterligere litt til - så løsner de ved neste forsøk.
 • Brukne skruer fjernes som regel ikke hvis dette er teknisk vanskelig. Hvis det er indisert brukes skruefjerningssettet, det blir relativt store hull i beinet etterpå).
 • Bruk røntgen-gjennomlysning, spesielt hvis skruene er dekket av bein og er vanskelig å finne. Det er også nyttig å gjennomlyse ved slutten av inngrepet som en kontroll av at alt er fjernet.
 • Utslag av femurnagle med pasienten i sideleie. Etterstram utslagsinstrumentet så ikke gjengene slås av. Glem ikke å fjerne ev. sperreskruer før naglen slås ut. Husk at mange margnagler har en ”end-cap”.
 • Tibiamargnagler slås ut med kneleddet i 90° vinkel. Bruk ikke innslagsinstrumentet når naglen fjernes. Da kan man slå av tibiaplatået.
 • Ved fjerning av margnagle må minst en sperreskrue sitte før man fester utslagsinstrumentet til selve margnaglen, ellers kan naglen rotere.
 • Brukket margnagle slås ut med spesialinstrument (en krok som tres rundt naglespissen) etter at den proksimale margkanal er boret opp til en diameter som er 2 mm videre enn naglen.
 • Ev. kan korketrekker beregnet for caput femoris brukes.

Etterbehandling 

Etter fjerning av plater i femur og tibiadiafyser

Et skruehull kan nedsette beinets torsjonsstyrke med ca. 50% og det foreligger osteopeni under en plate. Full belastning fra første postoperative dag, men unngå risikoaktiviteter. Avstå fra dansing og løping i 3 mnd. og fra kontaktsport, slalåm, fallskjermhopping etc. i 5-6 mnd.

 

Etter fjerning av plater på overekstremitetene

Mindre inaktivitetsosteopeni. Unngå tunge løft i 3 mnd.

 

Etter fjerning av margnagler og metafysære skruer

Full belastning så snart sårsmertene tillater det. Avstå fra løping i 1 mnd. og kontaktsport etc. i 3 mnd.