Osteosyntesemateriale fjerning

16.11.2022Versjon 1.11Forfatter: Stein Arve Skjaker og Vera HalvorsenGodkjent av: Stein Arve SkjakerGodkjent dato: 2022-11-01

Generelt 

Voksne:

Hovedregelen er at osteosyntesemateriale kun fjernes dersom det gir plager. Innleggende lege vurderer om indikasjon er oppfylt og risikoen ved å fjerne osteosyntesematerialet står i forhold til gevinsten. Før fjerning bør det være klinisk og radiologisk tilheling av frakturen. Innleggende lege må skaffe informasjon om hvilket utstyr som trengs for fjerning og diktere dette i innleggelsesskriv/operasjonsmelding. Operasjonsbeskrivelsen bør innhentes.

For ryggfrakturer fjernes vanligvis osteosyntesematerialet etter 12 mnd dersom det ikke er spondylodese (benet fusjon) over fiksasjonsområdet. Teorien for dette er at det er bevegelige segmenter mellom virvlene og dermed i fiksasjonen, som gir belastning på fiksasjonen over tid, og dermed risiko for løsning av skruer eller brekkasje pga. materialtretthet.

 

Barn:

 • TEN i underarm fjernes kun ved lokale plager. TEN i underektremitetene fjernes.
 • Skruer i albue- eller ankelnære områder fjernes vanligvis ikke.
 • Plater i underekstremitetene fjernes vanligvis, i overekstremitetene vanligvis ikke. Plater med skruer på begge sider av en vekstskive fjernes så snart tilhelingen tillater dette. Fiksasjonspinner som står ut gjennom huden, fjernes så snart tilhelingen tillater det.
 • Pinner i prokisimale humerus fjernes helst etter få uker, selv om det ikke er tilkommet full tilheling. Osteosyntesemateriell i columna fjernes oftest etter 6-12 mnd.

Tidspunkt (etter primæroperasjonen) 

1 år

Ankelfrakturer Tidspunkt
Syndesmoseskruer 10-12 uker
Plater og andre skruer 8-12 mnd.

Calcaneus- og talusfrakturer

Tidspunkt
Plate og skruer i calcaneus 8-12 mnd.
Skruer i talus 1½-2 år

Tibiafrakturer

Tidspunkt
Kondylfrakturer 8 - 12 mnd.
Enkle skruer i metafysært bein 3 - 12 mnd.
Plater og skruer i diafysen 1½ - 2 år
Margnagle 1½ - 2 år

Patella- og olecranonfrakturer

Tidspunkt
Cerclage og pinner 8 - 12 mnd.

Femurfrakturer

Tidspunkt
Nagler og skruer i collum femoris 1 år
Plater og skruer i diafysen 1½ - 2 år
Margnagle 1½ - 2 år

Bekkenfrakturer

Tidspunkt
Transiliacale skruer

1 år (Ved tvil om tilheling av sakrumfrakturer gjøres CT før fjerning)

Symfyseplater

1 år

Claviculafrakturer
Plate

1-1½ år

Humerusfrakturer

Tidspunkt
Plater og margnagle 1½ - 2 år
Isolerte skruer i proksimale humerus

6 mnd.

Plater og skruer i distale metafyse

1 år

Underarmsfrakturer

Tidspunkt

Plater og skruer i diafysen

1½ - 2 år (Plater på proksimale radius fjernes kun i spesielle tilfeller)

Pinner i distale radius

5 - 6 uker

Plate distale radius

8 - 12 mnd.

Sperreskruer Tidspunkt

Tibia, femur og humerus

8 - 12 uker

Rygg

Tidspunkt

Skruer og stag

Vanligvis etter 12 mnd., se kommentar over

Barn

Tidspunkt

K-pinner (dist. humerus)

3 - 6 uker (Samtidig med gipsfjerning)

K-pinner (ut av huden)

Fjernes så snart tilhelingen tillater det

TEN-nagler femur

4 - 8 mnd.

TEN-nagler underarm

Fjernes kun ved lokale plager

Columna

6 - 12 mnd

Vekstskive Plater med skruer på begge sider av en vekstskive fjernes så snart tilhelingen tillater dette
Plater underekstremitet

Fjernes vanligvis

Plater overekstremitet

Fjernes vanligvis ikke

Operasjonstekniske momenter 

 • Vi har 3 spesialsiler for fjerning av osteosyntesemateriale: 1) Herpe-sil, med instrumenter man kan være uforsiktig med. 2) Depuy Synthes skruefjerningssett/"screw extraction set" 3) Stryker ekstraksjonssett for margnagler. 4) DePuy Synthes OPERACE Trauma implant removal
 • Plater: Ikke fjern beinkanten langs platen, dette svekker beinet.
 • Hvis skruene sitter fast - stram dem ytterligere litt til - så løsner de ved neste forsøk.
 • Brukne skruer fjernes som regel ikke hvis dette er teknisk vanskelig. Hvis det er indisert brukes skruefjerningssettet, det blir relativt store hull i beinet etterpå.
 • Bruk røntgen-gjennomlysning, spesielt hvis skruene er dekket av bein og er vanskelig å finne. Det er også nyttig å gjennomlyse ved slutten av inngrepet som en kontroll av at alt er fjernet.
 • Utslag av femurnagle med pasienten i sideleie. Etterstram utslagsinstrumentet så ikke gjengene slås av. Glem ikke å fjerne ev. sperreskruer før naglen slås ut. Husk at mange margnagler har en ”end-cap”.
 • Tibiamargnagler slås ut med kneleddet i 90° vinkel. Bruk ikke innslagsinstrumentet når naglen fjernes. Da kan man slå av tibiaplatået.
 • Ved fjerning av margnagle må minst en sperreskrue sitte før man fester utslagsinstrumentet til selve margnaglen, ellers kan naglen rotere.
 • Brukket margnagle slås ut med spesialinstrument (en krok som tres rundt naglespissen) etter at den proksimale margkanal er boret opp til en diameter som er 2 mm videre enn naglen.
 • Ev. kan korketrekker beregnet for caput femoris brukes.

Etterbehandling 

Etter fjerning av plater i femur og tibiadiafyser

Et skruehull kan nedsette beinets torsjonsstyrke med ca. 50% og det foreligger osteopeni under en plate. Full belastning fra første postoperative dag, men unngå risikoaktiviteter. Avstå fra dansing og løping i 3 mnd. og fra kontaktsport, slalåm, fallskjermhopping etc. i 5-6 mnd.

 

Etter fjerning av plater på overekstremitetene

Mindre inaktivitetsosteopeni. Unngå tunge løft i 3 mnd.

 

Etter fjerning av margnagler og metafysære skruer

Full belastning så snart sårsmertene tillater det. Avstå fra løping i 1 mnd. og kontaktsport etc. i 3 mnd.

Referanser 

Smits AJ, den Ouden L, Jonkergouw A, Deunk J, Bloemers FW. Posterior implant removal in patients with thoracolumbar spine fractures: long-term results. Eur Spine J. 2017 May;26(5):1525-1534. doi: 10.1007/s00586-016-4883-8. Epub 2016 Nov 18. PMID: 27864682