Analyser

Histoplasma capsulatum antistoff

  Sendeprøve: Oslo Universitetssykehus, Ullevål
02.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Histoplasma capsulatum.

Prøvemateriale 

Serum uten gel.

Minimum prøvevolum 250 μL.

Rekvirering  

Undersøkelsesprinsipp 

Dobbel immundiffusjon der spesifikt antistoff påvises ved binding til Histoplasma capsulatum antigener.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet i samarbeid med Referanselaboratoriet for medisinske soppsykdommer.

Svar 

Negativ / Positiv

Svartid 

1-2 virkedager.

Tolkning 

Antistoff mot histoplasmose vanligvis påvises i løpet av 1 måned etter infeksjon, men opptil 10% av pasienter med verifisert histoplasmose danner ikke antistoff.

Merknader 

Immunsupprimerte pasienter kan mangle evne til å danne påvisbart antistoff.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.