Analyser

Dyrkning av abscess/pussprøver

16.09.2022Versjon 0.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om dypere infeksjoner i hud og bløtvev. Abscesser i indre organer. Pussansamlinger i kroppens hulrom, f.eks. ved empyem, artritt og bakteriell peritonitt.

Prøvemateriale 

Se Abscess-/pussmateriale.

Puss, aspirat eller biopsi fra infisert område på sterilt glass eller sprøyte. Unngå luft i sprøyte/prøvebeholder for å sikre optimal anaerob diagnostikk.

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

  • Bakteriologisk dyrkningsmetodikk. Alle pussprøver fra dype lokalisasjoner dyrkes både aerobt og anaerobt
  • Spesifikk gjærsoppdykning gjøres ved alle intraabdominale prøver og ellers dersom vurdert aktuelt
  • For spesialdyrkninger som for eksempel Mykobakteriedyrkning må dette angis spesifikt på rekvisisjonen

Utførende laboratorium 

Molde og Ålesund

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

  • I prøver tatt fra normalt sterile områder vil som hovedregel alle funn regnes som signifikante og rapporteres til rekvirent
  • I prøver tatt fra eller i tilknytning til ikke-sterile områder vil kontaminerende normalflora kunne være tilstede og i hovedsak rapporteres kun funn av mikrober som vurderes som sannsynlig eller mulig patogene

Svartid 

Negative prøver: Aerob dyrkning 2 døgn, anaerob dyrkning 2-3 døgn.

Positive prøver: Foreløpig svar med identifikasjon etter 1-5 døgn. Endelig svar med resistensbestemmele etter 2-6 døgn

Ved mistanke om særlig langsomtvoksende bakterier vil dyrknings- og svartiden forlenges.

 

Soppdyrkning: Minmum 7 dager.

Merknader 

  • Send alltid puss eller væske der dette er mulig. Kun penselprøve er bare aktuelt ved svært lite prøvemateriale
  • Alle abscess/ pussprøver fra dype lokalisasjoner dyrkes anaerobt og det er viktig at prøvematerialet er i minst mulig kontakt med luft
  • Ved puss fra overfladiske sår eller andre områder som er i kontakt med luft, er anaerob etiologi ikke sannsynlig og slike prøver bør rekvireres som Sårsekret slik at de blir håndtert korrekt i laboratoriet