Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Resistensskjema på papir (mal)

17.11.2023Versjon 1.0Forfatter: Andreas Lind, Karianne Wiger GammelsrudGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-17

Resistensskjema 

Ved stopp av elektronisk overføring av prøvesvar (nedetid) grunnet oppdatering av Dips Arena eller tilsvarende, må mikrobiologiske funn og resistens videreformidles telefonisk. I slike tilfeller bør vedlagt mal (lenke til pdf) skrives ut og benyttes for å sikre riktig informasjonsoverføring.

 

Ta gjerne kontakt med avdelingen eller se ous.labfag.no ved spørsmål.